Haberler

HABERLER

 • Boşluk Analizi Üzerine Çalıştay Gerçekleştirildi

  Türkiye’nin İRD Yönetmeliği ile ilgili muhtemel iyileştirmeleri belirlemek amacıyla 24 Eylül 2019 tarihinde GIZ MRV projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanlığı tarafından Ankara'da boşluk analizi üzerine çalıştay düzenlendi.

  Detay
 • Almanya'da teknik inceleme gezisi

  8 Nisan - 12 Nisan 2019 tarihleri arasında Türk heyeti, MRV Projesi kapsamında için Almanya'ya bir çalışma ziyaretinde bulundu. Türk delegasyonunda, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü temsilcilerinden ve GIZ MRV Proje ekibi yer aldı.

  Çalışma ziyareti, havacılık sektörünün mevcut MRV sistemine entegrasyonu ve sanayi tesisleri için MRV sistemi içinde veri kalitesinin iyileştirilmesi gibi projenin iki yeni önemli çıktısı olan konularda deneyimlerini paylaşmaları ve Alman meslektaşlarıyla ilişkilerini güçlendirme fırsatı buldular.

  Havacılık konusunda, heyeti, sektörün sera gazı emisyonlarını düzenlemek için AB (Avrupa Birliği) içi uçuşları düzenleyen AB-Emisyon Ticaret Sistemi ve uluslararası uçuşları düzenleyen CORSIA sistemi ile ilgili iki piyasa-bazlı sistem hakkında bilgilerini arttırdı.

  Veri Kalitesi konusunda, MRV sistemi içerisinde veri kalitesinin kademeli olarak nasıl iyileştirileceği konusunda deneyim paylaşımı gerçekleşti. Alman Emisyon Ticaret Kurumu (DEHSt) ile kademeye dayalı izleme sistemi içindeki veri kalitesini etkileyen kilit süreçler hakkında görüş alışverişi yapma imkânı buldu. Bunlar arasında sürekli iyileştirme, belirsizlik değerlendirmesi ile teknik imkansızlık veya makul olmayan maliyetlere dayanan istisnalar yer almaktadır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), bir havayolu operatörü ve Ulusal Akreditasyon Kurumu (DakkS) ile verimli tartışmalar yapıldı. Ayrıca, bir enerji santraline saha ziyareti gerçekleştirildi ve tüm paydaşlar diyaloğun geliştirilmesi amacıyla bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

  Detay
 • Tunus ile bilgi ve deneyim paylaşımı

  Karşılıklı bilgi paylaşımı çalıştayı 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Tunus‘ta gerçekleşti

  “Tunus ve Türkiye’de İRD (MRV) sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi” konusunda karşılıklı bilgi paylaşımı amacıyla 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Tunus‘ta bir çalıştay gerçekleştirildi.

  Detay
 • Ukrayna ile bilgi paylaşımı

  İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) konusunda iki günlük bilgi paylaşım toplantısı 5-6 Aralık 2017 tarihlerinde Kiev’de gerçekleşti. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün de içinde bulunduğu seçkin bir delegasyon ile İRD Türkiye projesi temsilcileri toplantıda yer aldı.

  Detay
 • COP23: İRD-Türkiye deneyimlerinin sunulması

  “Türkiye’de İRD: Teoriden Uygulamaya“ başlıklı yan etkinlik, 06-17 Kasım 2017 tarihlerinde Bonn’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP23) çerçevesinde Türk Fuar alanında 14 Kasım’da düzenlendi.

  Detay
 • “Uygulamada İRD” yayında

  Türkiye’deki MRV sisteminin kurulumu ile ilgili deneyimlerin paylaşılması için Kasım 2017’de “Uygulamada İRD” kitapçığı ve broşürü yayınlandı.

  Detay
 • Doğrulama Kılavuzu Yayınlandı

  02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği" kapsamında hazırlanan Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği – Doğrulama Kılavuzu, hem işletmeleri hem de doğrulayıcı kuruluşları göz önünde bulundurarak, doğrulama sürecini, doğrulayıcı kuruluş olma gerekliliklerini ve doğrulama sürecinde sektörlere özgü durumları anlatmaktadır.

  Detay
 • İzleme ve Raporlama Sistem Kullanım El Kitabı Yayınlandı

  Elektronik İzleme Planı ve Elektronik Yıllık Emisyon Raporu Sistem Kullanım Kılavuzu, 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" kapsamında, yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerin izleme ve raporlama sürecinde yol göstermesi hedeflenerek hazırlandı.

  Detay
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi ve Emisyon Ticaret Sistemleri Hakkında 1. Uluslararası Yaz Okulu İzmir’de Düzenlendi.

  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve Federal Alman Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı arasındaki çevre alanında ikili işbirliği kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi, 1. Uluslararası Yaz Okulu'nu 26 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi.

  Detay
 • Yeni İklim Değişikliği Rejimi Paneli Düzenlendi

  Panelde Paris Anlaşması ve Paris Anlaşması’nın etkin bir şekilde uygulanması için gerekli eylemler konuşuldu, yeni iklim değişikliği rejimi ve buna bağlı konulara yönelik muhtemel işbirliği olanakları değerlendirildi.
  Detay
 • ULUSLARARASI PANEL: Yeni İklim Değişikliği Rejimi

  Paris Anlaşması’nı 22 Nisan 2016 tarihinde imzalayan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve bu konuda bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem veriyor.

  Detay
 • 3. Sektör Eğitimi 21-22 Nisan 2016’da Düzenlendi

  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında olan tesislere verilen izleme planı hazırlama, raporlama ve doğrulama ile ilgili temel bilgilerin verilmesini hedefleyen eğitimlerin üçüncüsü 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

  Detay
 • Sektör Eğitimleri

  Sektör eğitimleri 23 Kasım – 4 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 10 günlük eğitim boyunca, MRV Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında belirlenen, 13 farklı sektörden 350’yi aşkın katılımcı yıllık emisyon raporlarının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgilendirildiler. Eğitim boyunca en fazla katılım elektrik üretimi, çimento, kireç& şeker ve demir & çelik sektörlerinden sağlandı. 

  Detay
 • MRV Uygulamaları Konusunda Sektör Temsilcilerini Bilgilendirme Semineri

  MRV (İRD) Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında, sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesini amaçlayan seminer tüm ilgili sektörlerden (örneğin; demir & çelik, çimento, selüloz & kâğıt, petrokimya sanayileri) 70’i aşkın katılımcı ile 3 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

  Detay
 • Almanya Çalışma Ziyareti

  20 Ekim ile 29 Ekim 2015 tarihleri arasında Türkiye’den bir heyet,  GIZ uzmanları ile birlikte Almanya’ya MRV Projesi kapsamında bir çalışma ziyareti düzenledi.  8 günlük çalışma ziyaretine katılan heyet; TC Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ek olarak TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) uzmanlarından oluşmaktaydı. 

  Detay