“Uygulamada İRD” yayında

“Uygulamada İRD” yayında

Türkiye’deki MRV sisteminin kurulumu ile ilgili deneyimlerin paylaşılması için Kasım 2017’de “Uygulamada İRD” kitapçığı ve broşürü yayınlandı.

Türkiye’deki enerji ve endüstri sektörlerine ilişkin sera gazı emisyonlarının takibi için özel olarak tasarlanan İRD sisteminin kurulum aşamasında yaşanan deneyimleri ve çıkarılan dersleri paylaşmak için “MRV in Practice - Experience in Turkey with designing and implementing a system for monitoring, reporting and verification of GHG emissions” (Uygulamada İRD – Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması sisteminin tasarlanması ve uygulanması konusunda deneyimler) adı altında bir kitapçık ve broşür hazırlanmıştır. 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (İRD) sistemi Türkiye’de büyük bir başarı ile kurulmuş ve iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu kitapçık, etkin bir İRD sisteminin nasıl tasarlanabileceğine ve uygulanabileceğine dair bakanlıklar, program ve sistem yöneticileri ile sektördeki diğer aktörlere yol göstermektedir. Herkese uyan tek bir çözüm olmasa da, bu kitapçık diğer ülkeleri kendi karar verme süreçlerinde desteklemek amacıyla Türkiye’nin uyguladığı başarılı süreci ana hatlarıyla anlatmaktadır.

Söz konusu kitapçıkta, Türkiye’deki İRD mevzuatının genel hatları; ana aktörlerinin rol ve sorumluluklarını anlatan bilgiler yer almaktadır. Kitapçıkta yer alan en önemli konulardan biri veri yönetim sistemidir. Sıfırdan oluşturulan bu sistem, İRD’nın tüm kullanıcıları için değerli bir araç haline gelmiştir. Veri yönetim sisteminin teknik yapısının yanısıra, işlevsel bileşenleri de detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Kitapçıkta ayrıca İRD sistemini bu kadar başarılı kılan kapasite geliştirme etkinliklerine de anahatlarıyla yer verilmiştir.

Kitapçığı özetleyen kısa bir broşür de İngilizce olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Her iki dokümana buradan ulaşabilirsiniz: