ULUSLARARASI PANEL: Yeni İklim Değişikliği Rejimi

ULUSLARARASI PANEL: Yeni İklim Değişikliği Rejimi

Paris Anlaşması’nı 22 Nisan 2016 tarihinde imzalayan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve bu konuda bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem veriyor.

Bu bağlamda, Alman Uluslararası İklim Girişimi kapsamında, Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliğiyle yürütülen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından uygulanmakta olan Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında “Yeni İklim Değişikliği Rejimi: Paris’ten Antalya’ya” başlıklı üst düzey uluslararası bir panel gerçekleştirilecek.

Panelin başkanlığını İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR yapacak olup, GIZ Ülke Direktörü Sn. Carl TAESTENSEN, Federal Almanya Büyükelçisi Sn. Martin ERDMANN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Hansjörg HABER, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Sn. Kamal MALHOTRA ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Fatma Güldemet SARI'nın üst düzey oturuma katılımları planlanmış durumda.

Paris’te gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı sonucunda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Tarafları, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir düşük karbonlu bir gelecek için gereken eylem ve yatırımların hızlandırılması ve artırılmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya vardılar.

Paris Anlaşmasını imzalayan ülkelerden biri olan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve bu konu ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem vermekte. Bu çerçevede ülkemiz, 2020 yılında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansı’na Antalya’da ev sahipliği yapmak için adaylığını Birleşmiş Milletler Sekretaryasına bildirmiş durumda.

Tüm bu bilgiler ışığında, panelde Paris Anlaşması ile birlikte Paris Anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması için gerekli eylemler konuşulacak, yeni iklim değişikliği rejimi ve buna bağlı meselelere yönelik muhtemel işbirliği imkânları ele alınacak.

Tarih : 11 Mayıs 2016, Çarşamba
Saat  : 09.30-16.30
Yer    : JW Marriott Otel, Ankara

Detaylı bilgi ve kayıt başvurusu için:
Bayan Gözde Gökçe,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Proje Asistanı
Tel: 0 312 586 3300
E-posta: gozde.gokce@csb.gov.tr