Ukrayna ile bilgi paylaşımı

Ukrayna ile bilgi paylaşımı

İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD) konusunda iki günlük bilgi paylaşım toplantısı 5-6 Aralık 2017 tarihlerinde Kiev’de gerçekleşti. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün de içinde bulunduğu seçkin bir delegasyon ile İRD Türkiye projesi temsilcileri toplantıda yer aldı.

İki günlük etkinlik, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Ukrayna tarafından Ukrayna Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (MENR) ile işbirliği içinde yürütülecek olan  ‘Ukrayna’da bir Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) kurulmasına destek projesi’nin açılış toplantısı ile başladı.

Açılış toplantısı

Açılış konuşmaları, MENR İklim Politikası Daire Başkanı Svitlana Grinchuk; Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUB) KI I3 Yasal konular, İklim Politikası ve Enerji, Emisyon Ticareti Daire Başkanı Sayın Dr. Dirk Weinreich ve GIZ Ukrayna ve Belarus Ülke Direktörü Sayın Sabine Müller tarafından yapıldı.

Akabinde Ukrayna iklim politikası ve ETS ile ilgili sunumlar yapıldı.

Açılış toplantısının kapsamında birinci panelin konusu “İklim politikası çerçevesinde emisyon ticareti ile ilgili uluslararası deneyimlerin paylaşılması” idi. Panelde Müsteşar Öztürk, Türkiye’nin iklim değişikliği karşısında attığı başarılı adımların altını çizdi. Sayın Öztürk ayrıca İRD Türkiye projesi çerçevesinde endüstri ve enerji sektöründe bulunan yaklaşık 700 kurulu işletmenin yıllık emisyonlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına raporladığını vurguladı. 2014 yılında ‘Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren ulusal bir izleme sisteminin kurulmuş olduğunu, piyasa temelli mekanizmaların ise halen değerlendirildiğini belirtti.

İkinci panelde Ukrayna’daki İRD sisteminin mevcut durumu ile akreditasyon ve doğrulama sistemi tartışıldı. Kapanış konuşması, MENR İklim Politikası Daire Başkanı Sayın Svitlana Grinchuk tarafından yapıldı.

Türkiye’de İRD sistemi deneyimleri üzerinde çalıştay

Etkinliğin ikinci gününde deneyimlerin paylaşıldığı çok verimli ve geniş katılımlı bir çalıştay yapıldı. ÇŞB ile MENR tarafından yapılan giriş konuşmalarından sonra, ÇŞB ile GIZ Türkiye temsilcileri tarafından sunumlar yapıldı, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Birinci sunumda Türkiye’de bulunan İRD sisteminin kurulması, mevzuatı, akreditasyonu ve doğrulama konularında bilgi verildi. Çalıştayın ikinci bölümünde ise veri yönetim sisteminin (DMS) kurulması ele alındı. Önkoşulları ve karşılaşılan zorluklarını ayrıntılı olarak anlatıldı. Sistemi daha iyi anlaşılması için Veri Yönetim Sisteminin canlı sunumu yapıldı. Son olarak, Türkiye deneyiminden edinilen dersler paylaşıldı.

Sonuç olarak, iki günlük bilgi paylaşım toplantısı her iki taraf için büyük bir başarı oldu. Türkiye ve Ukrayna temsilcileri bu işbirliğinden büyük memnuniyet duyup, işbirliğinin devamını getirecekleri konusunda karar aldılar. ÇŞB, MENR’i gelecek faaliyetlerinde de desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.