Sektör Eğitimleri

Sektör Eğitimleri

Sektör eğitimleri 23 Kasım – 4 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 10 günlük eğitim boyunca, MRV Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında belirlenen, 13 farklı sektörden 350’yi aşkın katılımcı yıllık emisyon raporlarının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgilendirildiler. Eğitim boyunca en fazla katılım elektrik üretimi, çimento, kireç& şeker ve demir & çelik sektörlerinden sağlandı. 

Her günün programı bir veya iki ilgili sektöre özel hazırlanmıştı. Özellikle sektöre özel örnek çalışmalar aracılığıyla farklı tesislerdeki üretim proseslerinin dikkate alınması sağlandı ve sorular GIZ uzmanları tarafından profesyonel şekilde cevaplandı.

Sektör eğitimlerinin her bir günü dört temel bölümden oluşuyordu; karşılama ve açılış konuşmasının ardından, yıllık emisyon raporlarının online MRV Veri Yönetim Sistemi aracılığıyla nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı üzerine bilgilendirme yapıldı. İlk olarak, eğitimi veren uzmanlar internet tabanlı veri yönetim sistemine giriş yaparak katılımcılara sistem içerisinde ara yüzler arasında nasıl geçiş yapabileceklerini ve emisyon raporu hazırlanması aşamasında gerekli veri girişini nasıl sağlayacaklarını gösterdi.  İkinci bölümde ise, emisyon raporlarının doğrulanması aşamasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Emisyon raporlarının doğrulanması süreci genel olarak anlatıldıktan sonra ise, doğrulayıcıların yapacakları saha ziyaretleri hakkında bilgi verildi. Her bir saha ziyaretinin (sektöre bağlı olarak) farklı emisyon ölçüm yöntemlerinden dolayı, farklı doğrulama yaklaşımları ile yapılacağının altı çizildi.  Bu bölümün en önemli kısmı ise örnek vaka çalışmasıydı, çünkü Alman emisyon raporlama ve doğrulama sisteminden edinilen dersler ele alındı. Örneğin birinci gün eğitmen katılımcılara 3D lazer tarama yöntemi ile kömür yığınlarının hacminin (elektrik üretim sektörü için geçerli) nasıl hesaplanabileceğini gösterdi.  Verilen öğle arasının ardından izleme planlarındaki eksiklikler ve iyileştirmelerin ele alındığı eğitimin üçüncü ve dördüncü bölümleri başladı. Sıklıkla yapılan hataların (örnek olarak; yanlış girilmiş rakamlar veya emisyon kaynağı ile emisyon noktasının karıştırılması gibi) üzerinden geçilerek bu konuya dikkat çekildi. Bazı durumlarda, doğrulayıcıların izleme planlarında ve emisyon raporlarındaki eksikliklerin üstesinden gelmek için tesislerden izleme planlarına ilişkin ilave talepleri olabileceği belirtildi. Bu bağlamda ayrıca Almanya’daki izleme planlarından edinilen deneyimler sunuldu. Aynı hatalar EU-ETS (Avrupa Birliği - Emisyon Ticaret Sistemi) başlangıç aşamasında Almanya’da da görülmüştür, işte bu nedenle Alman uzmanlar bilgi ve deneyimlerini Türkiye’deki sanayi tesisleri ile paylaştı. Her eğitim günü, uzmanlar ve katılımcıların soru – cevap oturumu ile sonuçlandırıldı.