Almanya Çalışma Ziyareti

Almanya Çalışma Ziyareti

20 Ekim ile 29 Ekim 2015 tarihleri arasında Türkiye’den bir heyet,  GIZ uzmanları ile birlikte Almanya’ya MRV Projesi kapsamında bir çalışma ziyareti düzenledi.  8 günlük çalışma ziyaretine katılan heyet; TC Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ek olarak TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) uzmanlarından oluşmaktaydı. 

Bu ziyaretin temel amacı, doğrulama aşamasını daha yakından görebilmek için firmalara yapılan ziyaretlerden oluşmaktaydı. Seçilen bu firmalar Türkiye’deki örnekleri gibi yüksek emisyon değerlerine sahip olan veİRD sistemine dahil olan sektörlerden seçilmişti (örnek olarak: demir & çelik, çimento, alüminyum, tuğla ve petrokimya tesisleri).

Yapılan bu firma ziyaretleri sayesinde Türk heyet DEHSt (Alman Emisyon Ticaret Kurumu) üzerinden doğrulama süreçleri hakkında bilgi sahibi oldular. Buna ek olarak, ilk elden emisyona bağlı unsurlar (örnek olarak:  ölçüm araçları, örnekleme ve emisyon kontrolü ile doğrulama aşamalarının farklı sektörlerde yapılışı) üzerine bilgi aldılar.