3. Sektör Eğitimi 21-22 Nisan 2016’da Düzenlendi

3. Sektör Eğitimi 21-22 Nisan 2016’da Düzenlendi

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında olan tesislere verilen izleme planı hazırlama, raporlama ve doğrulama ile ilgili temel bilgilerin verilmesini hedefleyen eğitimlerin üçüncüsü 21-22 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

İki günlük eğitim boyunca, MRV Kapasite Geliştirme Projesi etkinliği olarak düzenlenen eğitimde, hazırlanan envanter içerisinde yer alan, farklı sektörden 65 katılımcı yıllık emisyon raporlarının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgilendirildiler.

Eğitimciler, öncelikle internet tabanlı veri yönetim sistemine giriş yaparak katılımcılara sistem içerisinde ara yüzler arasında nasıl geçiş yapabileceklerini ve emisyon raporu hazırlanması aşamasında gerekli veri girişini nasıl sağlayacaklarını gösterdiler.  İkinci bölümde ise, emisyon raporlarının doğrulanması aşamasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Emisyon raporlarının doğrulanması süreci genel olarak anlatıldıktan sonra ise, doğrulayıcıların yapacakları saha ziyaretleri hakkında bilgi verildi.

Eğitim notlarını yan tarafta yer alan menüden  indirebilirsiniz.